Lietuvos regionų partija

Stiprūs regionai,-
Stipri Lietuva !

Kitas regionų partijos Tarybos posėdis

Liepos 18, 2024

Kauno rajonas, Lietuva

2018

A

Apie mus

Nors , kaip politinis judėjimas susikūrėme visai neseniai, politikoje patirties jau turime. Išaugome į vieną didžiausių politinių judėjimų Lietuvoje, sukūrėme Regionų partijos frakciją Seime ir neslepiame savo ambicijų tapti dar viena parlamentine partija.

This image for Image Layouts addon

7158

Bemaž tiek narių mus vienyja

ir jų skaičius kasdien vis auga.

Image
Norėdami keisti pasaulį Pradėkite nuo savęs.
0
Tiek narių mus atstovauja Seime
0
Nariai atstovauja Lietuvos regionų partijos frakciją Seime

SEIMO NARIAI

Jonas Pinskus Lietuvos Regionų partijos pirmininkas
Jonas PinskusPartijos pirmininkas, Seimo narys
Andrius Paionis. regionų partijos pirmininko pavaduotojas
Andrius PalionisPirmininko pavaduotojas, Seimo narys
Zenonas Streikus . Seimo narys
Zenonas StreikusSeimo narys
Stasys Jakeliūnas. Europarlamentaras. Regionų partijos narys.
Stasys JakeliūnasEuropos parlamento narys 2019-2024

LRP valdyba yra kolegialus valdymo organas, kuris renkamas LRP suvažiavime kas dveji metai. LRP pirmininko teikimu suvažiavimas nustato renkamų LRP valdybos narių skaičių. Suvažiavime renkamus valdybos narius suvažiavimui pasiūlo LRP pirmininkas iš skyrių teiktų kandidatūrų. LRP valdybos nariais be rinkimų įtraukiami LRP pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, koordinacinių tarybų pirmininkai, LR Seimo, Vyriausybės nariai, merai ir pirmininko pasiūlyti skirtingų LRP regionų atstovai. LRP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. LRP valdybos posėdžiai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Pilnas narių sąrašas

R

Rinkiminės kampanijos

Regionų partija dalyvauja 2024 metų rinkimuose į Europos parlamentą, bei ruošiasi 2024 metų rinkimams į Lietuvos respublikos seimą.

Siekiame

Sėkmės, kūrybiško darbo, telkiančio bendraminčius bendram tikslui – gerinti mūsų valstybės žmonių gyvenimo kokybę, drąsiai priimti iššūkius. Ne tuščiažodžiauti ar vaikytis asmeninių interesų, bet realiai dirbti, iškovojant gyventojų pasitikėjimą Lietuvos regionų partija!   Stiprūs regionai -stipri Lietuva! 

Mus REMIA